helyes műveleti sorrend

Matematika műveleti sorrend, hogyan kell helyesen alkalmazni?

Nézzük a legegyszerűbb esetet.

Matematika alapműveletek

  • Összeadás, jele: „+” példa: 5+3
  • Kivonás: jele: „-” példa: 5-3
  • Szorzás, jele: „*”, vagy „x” példa: 5*3, vagy 5×3
  • Osztás, jele: „:”, vagy „/” példa: 5:3, vagy 5/3

Matematika műveleti sorrend

  1. Ha egy műveletsorban kizárólag összeadás és kivonás, vagy pedig kizárólag szorzás és osztás van, akkor balról jobbra haladunk.Ebben az esetben akár fel is cserélhetjük a műveletek végrehajtási sorrendjét, akkor is helyes eredmény fogunk kapni.
  2. Ha egy műveletsorban vegyesen vannak az alapműveletek, először a szorzásokat és osztásokat, majd az összevonásokat és a kivonásokat végezzük el balról jobbra